سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هو اللطیف

مطالب مفید، دلنوشته ها و ... این وبلاگ تقدیم به همه بیداردلان

چند ویژگی سخن خوب

حرفی که می زنیم آگاهانه باشد: ? تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ (36 اسراء )
با یکدیگر به نرمی سخن بگوییم (تا حرفمان موثر باشد) : قَوْ?ً لَّیِّناً (44 طه )
حرفی که می زنیم خودمان هم عملکنیم: لِمَ تَقُولُونَ مَا ? تَفْعَلُونَ (2 صف)
.
منصفانه و عادلانه سخن بگوییم: وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا (152 انعام
)
حرفمان استوار و محکم (و با دلیل) باشد: قَوْلًاسَدِیداً (9 نساء
.)
با گفتار نرم و آمیخته با لطف سخن بگوییم: قَوْ?ً مَّ?ْسُوراً (28 اسراء )
ک?ممان رسا باشد تا در دلها بنشیند: قَوْ?ً بَلیغاً (63 نساء
.(
 با یکدیگر به ز?بایی سخن بگوییم: وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسناً (83 بقره.(
برای سخن گفتن، بهتر?ن کلمات راانتخاب کن?م: ?َقُولُ الَّت? هِ?َ أحْسَن (53 اسراء
(
با گفتار خوش و نیکو با یکدیگر برخورد کنیم: وَ قُولُوا لَهُم قَو?ً مَعروفاً (5 نساء
(.
در گفتگو و معاشرت، رعایت احترام و بزرگداشت دیگران را بنماییم: قَو?ً کَریماً (23 اسراء
)
تلاش کنیم تا درجامعه، سخنان پاکیزه باب شود: وَ هُدوا اِل?َ الطَّ?ِّبِ مِنَ القَولِ (24 حج
.)

 

 [ شنبه 96/4/10 ] [ 11:59 صبح ] [ مجتبی نصیری ]

نظر

きらきら