سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هو اللطیف

مطالب مفید، دلنوشته ها و ... این وبلاگ تقدیم به همه بیداردلان

این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیاست

حرم و دیر یکی،سـُـبحه و پیمانه یکی است

این همه جنگ و جدل حاصلکوته نظری است

گر نظر پاک کنی کعبه وبتخانه یکی است

هر کسی قصه شوقش به زبانیمی خواند

چون نکو مینگرم حاصلافسانه یکی است

این همه شـِـکوه ز سودایگرفتاران است

ورنه از روز ازل دام یکیدانه یکی است

ره هر کس به فسونی زده آنشوخ ار نه

گریه ی نیمه شب و خندهمستانه یکی است

گر زمن پرسی از آن لطف کهمن می دانم

آشنا بر در این خانه وبیگانه، یکی است

هیچ غم نیست که نسبت بهجنونم دادند

بهر این یک دو نفس، عاقلو دیوانه یکی است

عشق آتش بود و خانه خرابیدارد

پیش آتش دل شمع و پرپروانه یکی است

گر به سر حد جنونت ببردعشق، عماد

بی وفایی و وفاداریجانانه یکی است[ دوشنبه 97/3/28 ] [ 8:37 صبح ] [ مجتبی نصیری ]

نظر

きらきら